KONFERENCJA PRASOWA - 6 listopada 2006 r.


STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW
UNIA SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH
NIEMIECKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKALNICTWA,
ROZWOJU MIAST I EKOLOGI

zapraszają na konferencję na temat:


STATUS POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI A NOWE WYZWANIA ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI W LATACH 2007-2013 - WSPÓŁPRACA Z GMINAMI


W dniu 30 października i 6 listopada o godz. 10.00 2006 r. (poniedziałki) w Warszawie ul. Gombrowicza 17

Program:
  Otwarcie
10.00 Konferencja prasowa
11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji: Wystąpienie Jerzego Krzekotowskiego Kandydata na Prezydenta Warszawy i innych Honorowych Gości
11.30 - 13.00 Sytuacja prawna i polityczna polskiej i europejskiej spółdzielczości a współpraca z gminami przy wykorzystywaniu Funduszy Europejskich; tworzenie Spółdzielni Europejskich Jerzy Krzekotowski i Horst Riese - Wiceprezydenci Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii
13.00 - 15.30 Poprawa wizerunku pracownika i działacza samorządu terytorialnego i spółdzielczego, jako warunek skutecznego rozwijania programów budownictwa i zagospodarowania Funduszy Europejskich oraz windykacji należności - Piotr Tymochowicz, Europejski Ekspert

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i Nazwisko Adres Instytucja tel. fax e-mail
         

Kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty kwoty 150 zł. na konto
Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa
59 1020 1013 0000 0702 0003 2250
prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
01-682 Warszawa ul. Gombrowicza 17, fax-em 022/833 11 60 lub e-mailem: krzekotowska@soi.fc.pl tel. kom. 0603/996 408

Stanowisko Jerzego Krzekotowskiego kandydata na Prezydenta Warszawy
w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego