dr KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA - KANDYDATKA DO RADY MIASTA
Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników zorganizowała wiele krajowych i międzynarodowych sympozjów, konferencji i Kongresów odbywających się m.in. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego, gdzie pełni funkcję Kierownika Podypolomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
Organizowała też wspólnie z Komisjami Sejmowymi konferencje w Sejmie, Senacie, Kancelarii Prezydenta RP, a także w Ministerstwie Budownictwa i Ministerstwie Sprawiedliwości, a uchwalane przez uczestników tych spotkań dokumenty były przedstawiane najwyższym władzom stanowiąc ważny element społecznych konsultacji i opinii ważnych środowisk opiniotwórczych, przydatne zwłaszca przy reformowaniu prawa mieszkaniowego.
Zredagowała też wiele opinii jako Ekspert Parlamentarny.

Jako radna Rady na Bielanach uczestniczyła w stanowieniu prawa miejscowego, współtworząc jako Wiceprzewodnicząca Rady oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej wiele pionierskich i wzorcowych dla innych rad, uchwał dotyczacych zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
Jak radca prawny prezydenta miasta, Zarządu Budynków Komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych zawsze stawała i staje po stronie Obywateli, dążąc do ugodowego zakończenia pojawiających się sytuacji konfliktowych.

W latach 1998 - 2001 była radcą Amasady Polskiej w Berlinie, nawiązując wiele cennych dla stosunków polsko-niemieckich więzi i wspierając inicjatywy Polonii, w tym powołanie wielu polsko-niemieckich Towarzystw i organizacji w sferze nauki, kultury, zdrowia i gospodarki.


Jest niestrudzona w organizowaniu bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych. Wspiera grupy obywateli w dochodzeniu ich praw i organizowaniu obywatelskiej samopomocy. Jej twórcze ekspertyzy prawne - jako praktyka i naukowca długoletniego pracownika Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości - pomagały w rozwiązaniu wielu węzłów gordyjskich, w tym ugodowego zakończenia długoletnich sporów zbiorowych i uratowania dachu nad głową setkom Warszawskich rodzin.

Jako kandydatka do Rady Miasta ma konkretne plany i ludzi do ich zrealizowania.
Chce przywrócić Bielanom dawną funkcję centrum rekreacyjnego i wypoczynkowego dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Dotychczasowi radni zamienili bowiem Bielany w "pustynię kulturalną". W zrealizowaniu tego zadania pomogą liczne kontakty międzynaradowe nawiązane w czasie pracy w ambasadzie polskiej w Berlinie.

Dr Krystyna Krzekotowska Kandydatka do Rady Warszawy z okregu nr 5 Bielany i Żoliborz ma konkretny plan rewitalizacji osiedli warszawskich przy pomocy Funduszy Europejskich, począwszy od Bielan i Żoliborza.
Bielanom trzeba przywrócić dawną rolę centrum kulturalnego i rekreacyjnego dla wszystkich Warszawiaków.
No to jedziem na Bielany!


dr Krystyna Krzekotowska, jako zaangażowany społecznik była inicjatorką wielu obywatelskich Komitetów Wyborczych, w wyborach samorządowych, parlamentarnych a także w kampanii referendarnej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego".

Kampania Krystyny Krzekotowskiej do Parlamentu Europejskiego


dr Krystyna Krzekotowska przewodniczy Konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP

Dr Krystyna Krzekotowska w debacie z zarządcami nieruchomości (spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz developerami)

Dr Krystyna Krzekotowska wprost uwielbia współpracę z dziennikarzami, doceniając ich ważną rolę zwłaszcza dla kształtowania świadomości i kultury prawnej
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego