PROGRAM WYBORCZY

  1. Rozwój miasta st. Warszawy oraz miast Mazowsza przy udziale mieszkańców, uwzględniający ich wszechstronne potrzeby także takie jak przedszkola, boiska szkolne, obiekty kulturalne, opieka lekarska; rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego o niskim czynszu, ale z zachowaniem jego europejskich standardów umożliwiających godne warunki życia także osobom o niskich dochodach, seniorom i niepełnosprawnym, wyeliminowanie niegospodarności i nieuczciwości oraz zwiększenia liczby miejsc pracy.
  2. Maksymalne wykorzystanie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i efektywne ich wykorzystanie na rozwój miast, ich rewitalizację oraz modernizację, rozwój infrastruktury komunalnej a w szczególności rozbudowę metra w Warszawie i sieci transportu miejskiego, budowę mostów, ochronę środowiska, zaopatrzenie w media (woda, ciepło, energia itp.), utrzymanie czystości.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa w stolicy poprzez sprawne i skuteczne współdziałanie policji, straży miejskiej i obywateli oraz poprzez wczesną profilaktykę, stworzenie atrakcyjnej organizacji czasu wolnego młodzieży i znanej w świecie instytucji wychowawcy ulicznego ( typu street worker).
  4. Ułatwienie pozyskiwania terenów budowlanych, przyspieszenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i optymalne wykorzystanie atutów Warszawy dla pozyskania inwestorów i kapitałów służących rozwojowi miasta.
  5. Usprawnienie procedur i procesów związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych i realizacją inwestycji. Uruchomienie w Urzędach Dzielnicowych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w sprawach dotyczących postępowania wobec organów administracji.
  6. Decentralizacja uprawnień decyzyjnych na rzecz dzielnic, porównywalnych do tych jakie miały dawne gminy.
  7. Stworzenie dobrych warunków dla komunikacji między władzą i mieszkańcami oraz prawa obywateli do informacji z wykorzystaniem powszechnie dostępnych źródeł ich przekazu.
  8. Umożliwienie aktywnego udziału wszystkich ludzi dobrej woli w działaniach na rzecz wspólnego dobra mieszkańców Warszawy i Mazowsza bez wykluczania kogokolwiek. Szerokie włączenie do pracy w samorządzie m. st. Warszawy oraz miast i gmin Mazowsza profesjonalistów w dziedzinie zarządzania miastem z uwzględnieniem wszystkich aspektów tego zarządzania. Zwiększenie dostępu do pracy w samorządzie ludziom młodym.
  9. Popieranie działań na rzecz budowy w Warszawie dużej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na miarę potrzeb i aspiracji naszego miasta.
  10. Udzielanie poparcia dla prywatyzacji, ale nie naruszającej prawa i nie szkodzącej interesom Polski i Polaków, respektowanie w urzędach konstytucyjnej ochrony praw człowieka i prawa własności.
  11. Zapewnienie w działaniach administracji miejskich ochrony praw nabytych, w tym ochrony zapewnianej przez prawo miejscowe stanowione przez radnych. Wyeliminowanie korupcji oraz bezduszności w relacji urząd - obywatel.
  12.Zapewnienie przez urzędy wszystkim potrzebującym pomocy socjalnej.
  13. Popieranie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta przy udziale mieszkańców dla uczynienia z m. st. Warszawy i miast Mazowsza wzorców promieniujących na cały kraj w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury i sztuki; władze miasta powinny umożliwić mieszkańcom równy dostęp do oświaty i kultury, zapewniając pomoc osobom niezamożnym.
  14. Włączenie do pracy w samorządzie m. st. Warszawy oraz miast i gmin Mazowsza profesjonalistów w dziedzinie zarządzania miastem i osiedlami mieszkaniowymi. Zapewnienie stabilnej równowagi we wszystkich działaniach oraz partnerstwa w relacji z urzędem w stosunku do wszystkich uczestników procesu rozwoju miast, a zwłaszcza mieszkańców, spółdzielców, zarządców nieruchomości i deweloperów.


Drodzy Państwo, my niezależni kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze - jako profesjonaliści w dziedzinie rozwoju miast - wiemy, jak to zrobić!
Teraz możecie wybrać!

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego