O KANDYDACIE

Kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy

Czas na przygotowanie kampanii wyborczej jest krótki, aby wyborcy mogli poznać walory kandydata, który jeszcze nie sprawował władzy i jest w związku z tym nieobecny w mediach, tak jak inni sprawujący władze politycy. Konkurentem jest znany i medialnie atrakcyjny były Premier. Próba wygrania wyborów, choć trudna, nie jest niemożliwa.

Sylwetka Kandydata
Kandydat - z zawodu radca prawny jest wybitnym i wiarygodnym specjalistą w dziedzinach szczególnie ważnych dla rozwoju miast, a zwłaszcza takiej metropolii jak Warszawa, będąca stolicą Polski.
Jest z wykształcenia prawnikiem, wyspecjalizowanym w problematyce prawa samorządowego, mieszkaniowego i spółdzielczego. Jest wykładowcą i autorem licznych publikacji.
Kandydat wraz z zespołem skupionych wokół niego wysokiej klasy ekspertów podejmuje tematy i rozwiązuje problemy, które są ważne dla wszystkich mieszkańców Warszawy, takie jak mieszkalnictwo i rozwój miast.
Wykazuje się przy tym znajomością rzeczy w takich dziedzinach jak gospodarka, praca i pomoc socjalna.

Problemy
Rozwój miasta Warszawy - stolicy państwa polskiego budzi zaniepokojenie dużej liczby obywateli. Szczególne zagrożenia zarówno dla obywateli, jak i dla firm - potencjalnych inwestorów oraz spółdzielni mieszkaniowych związane są z sytuacją mieszkaniową i statusem prawnym podmiotów gospodarczych oraz użytkowników mieszkań.
Związane z tym poczucie braku stabilizacji oznacza, że centralnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w tej dziedzinie zarówno posiadaczom mieszkań, właścicielom budynków mieszkalnych, spółdzielniom i innym inwestorom.
Dalszym problemem dostrzeganym przez Kandydata i Komitet Wyborczy Nasza Warszawa i Mazowsze jest problem braku mieszkań, a nawet braku właściwego programu mieszkaniowego, w tym rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego oraz pozyskiwania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Tymczasem rozwój budownictwa pozostaje w bezpośrednim związku z gospodarką i stworzeniem nowych miejsc pracy, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającej się metropolii, jaką jest Warszawa.
Nie wolno przy tym zapomnieć o socjalnym zabezpieczeniu słabszych ekonomicznie grup ludności przez zarząd miasta.

Na kogo liczymy
Jerzy Krzekotowski, jako kandydat na Prezydenta m. st. Warszawy oraz kandydaci na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE pragną pozyskać jako zwolenników mieszkańców Warszawy, którym, tak jak nam, leży na sercu zrealizowanie powyższych zadań, a nie tylko mówienie o nich.
Jako specjaliści w wyżej wspomnianych dziedzinach, związanych z rozwojem miast wiemy jak to zrobić. Pragniemy pozyskać inwestorów a także, a może przede wszystkim spółdzielców. Będące politycznie neutralne spółdzielnie mogą i powinny wesprzeć kandydata niezależnego, który jako jedyny dobrze zna problemy spółdzielni mieszkaniowych, docenia wartości spółdzielczej formy gospodarowania i widzi w spółdzielniach - nie od dziś - partnerów przy rozwiązywaniu problemów rozwoju miast.

Liczymy bardzo na spotkania organizowane na terenie spółdzielni dla kontynuowania, a nie dopiero nawiązywania dialogu z członkami spółdzielni, który to dialog od lat jest realizowany przez Jerzego Krzekotowskiego i skupiony wokół niego zespół ekspertów.

Tu leży niezwykle dużo potencjalnych możliwości - także dla wzmocnienia i promocji Spółdzielni, jako formy uznawanej na całym świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, a w Polsce bezpodstawnie negowanej przez polityków.

Ważnym jest, aby miasto Stołeczne Warszawa stworzyło i realizowało program rozwoju w oparciu o fundusze unijne z szerokim udziałem różnych podmiotów gospodarczych i społecznych oraz grup obywatelskich.

Gwarantuje to nasz Kandydat i skupieni wokół niego specjaliści.

Kompetencje
Jerzy Krzekotowski przywiązuje wielką wagę do współpracy ze specjalistami, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: gospodarka, budownictwo, zarządzanie, praca oraz opieka socjalna. Ich sylwetki są i będą systematycznie prezentowane.

Rodzina
Wskazać tu trzeba na wiedzę i doświadczenie nie tylko Kandydata, ale także jego małżonki dr Krystyny Krzekotowskiej, piastującej przez wiele lat funkcję radcy prawnego Prezydenta miasta, zarządów budynków komunalnych, spółdzielni oraz Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Małżonka Jerzego Krzekotowskiego ma za sobą także doświadczenia związane z pełnieniem funkcji dyplomatycznych - radcy Ambasady Polskiej w Berlinie, pracownika naukowego - m.in. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz stażysty i wykładowcy wielu zagranicznych placówek naukowych, np. w Berlinie, Regensburgu, Monachium i Hamburgu. Stworzyła i obecnie kieruje Studium Podyplomowym Zarządców Nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
Krystyna i Jerzy Krzekotowscy są nadto wspomagani przez dynamiczną córkę Iwonę, także współautorkę wielu wspólnych prac naukowych i publikacji z prawa mieszkaniowego i spółdzielczego.

Jerzy Krzekotowski Kandydat na Prezydenta Warszawy z żoną i córkami Ewą i Iwoną.
Nic dziwnego, że otoczony kochanymi i kochającymi Go kobietami ma dla Kobiet tyle serca i szacunku, że na listach Komitetu Wyborczego NASZA WARSZAWA i MAZOWSZE kobiety znalazły się prawie na wszystkich listach na pierwszej pozycji i są liderkami list i kampanii wyborczej

Struktury
Jerzego Krzekotowskiego, jako kandydata na Prezydenta Warszawy wspierają liczne grupy obywateli oraz wiele organizacji działających w sferze mieszkalnictwa, budownictwa i rozwoju miast, w tym Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Unia Spółdzielców Mieszkaniowych, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe oraz Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, a także zawodowe organizacje prawnicze.

Dokonania Jerzego Krzekotowskiego
Spośród licznych zawodowych i społecznych dokonań Kandydata na przypomnienie zasługuje skuteczna pomoc, jaką Jerzy Krzekotowski udzielił i udziela wspólnie z Małżonką dr Krystyną Krzekotowską mieszkańcom Warszawy, pokrzywdzonym w procesach tzw. prywatyzacji mieszkań zakładowych w tym kilku tysiącom Warszawiaków i ich rodzinom, pracownikom, rencistom i emerytom b. Huty Warszawa, Wedla, Ursusa, Cory, Młynów Warszawskich - bohaterom licznych interwencyjnych programów telewizyjnych i radiowych - zwłaszcza red. Elżbiety Jaworowicz. Przez całe życie udziela bezpłatnej pomocy prawnej ludziom zagrożonym bezprawnymi eksmisjami i wywłaszczeniami ze strony dotychczasowych władz miasta.
Był założycielem i współtwórcą Fundacji POMOCNA DŁOŃ, pierwszego w Polsce prywatnego Centrum Zamieszkania Osieroconych Dzieci Niepełnosprawnych w Warszawie-Wawrze i szeregu innych organizacji pozarządowych.
Skutecznie bronił właścicieli kamienic, pokrzywdzonych dekretem warszawskim.
Jego dewizą jest ochrona konstytucyjnie gwarantowanych praw obywateli.

Hasło wyborcze Jerzego Krzekotowskiego - kandydata na prezydenta Warszawy

Dla obywateli i wspólnie z obywatelami dla przyjaznej obywatelom Warszawy.

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego