KONFERENCJA PRASOWA - 29 pażdziernika 2006 r.

Kandydat na Prezydenta Warszawy
Jerzy Krzekotowski
oraz Kandydaci do Sejmiku Mazowieckiego
zapraszają na

K o n f e r e c j ę   p r a s o w ą

w dniu 29 października 2006 r. (niedziela) godz. 16.30

w Węgrowie, ul. Gdańska 69a

Tematem wiodącym będzie:

Drogi i mosty w Warszawie i Województwie Mazowieckim

Stanowisko Jerzego Krzekotowskiego kandydata na Prezydenta Warszawy w sprawie komunikacji
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego