Stanowisko Jerzego Krzekotowskiego kandydata na Prezydenta Warszawy w sprawie komunikacji

Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się metropolii europejskiej, jaką stała się Warszawa, to podstawowy problem, który rozwiązać powinny władze miasta. Niestety dotąd niewiele w tym zakresie zrobiono, a problem ten stał się dla Warszawiaków przysłowiowym węzłem gordyjskim.

W programie Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze obejmującym całościowy plan rozwoju miasta, rozwiązanie tego problemu postawiono na pierwszym miejscu.
Prezentujemy też sposób realizacji tego zadania, polegający na wprowadzeniu do rady miasta i urzędów fachowców, w tym specjalistów w dziedzinie inżynierii ruchu drogowego.
Chodzi przy tym, byli to ludzie ze społecznikowską pasją oraz wrażliwością na sprawy mieszkańców Warszawy, umęczonych do ostatnich granic w ulicznym smogu, tracących czas i energię w zakorkowanych ulicach. W tej dziedzinie, jak i w odniesieniu do wszystkich innych bolączek mieszkańców Warszawy musi przede wszystkim zniknąć - dotąd wszechobecna - znieczulica urzędnicza.

Odkorkować ulice Warszawy można i trzeba nie tylko przez konieczne przyspieszenie budowy metra, mostów, obwodnic, miejsc parkingowych na obrzeżach miasta, ale także przez zastosowanie znanej na świecie i w Europie nowoczesnej inżynierii ruchu drogowego.

Przeznaczone na ten cel środki Unii Europejskiej na lata 2002-2006 nie zostały dotąd wykorzystane i istnieje niebezpieczeństwo, że w ogóle przepadną, jeśli stosowne projekty nie wpłyną do początku grudnia. Mamy więc z jednej strony ogromne potrzeby mieszkańców Warszawy, z drugiej zaś strony jest marnotrawiona energia ludzka i Fundusze Europejskie, które należą się mieszkańcom Warszawy.

Nie dochodziłoby do tak katastrofalnego stanu komunikacji w mieście Warszawie, jak i innych sfer życia mieszkańców Warszawy, gdyby istniało zrozumienie wśród warszawskich władz, że urzędnik to jest służba obywatelom a nie zawód. Wiele nieprawidłowości można wyeliminować przez lepszą organizację pracy urzędów i zatrudnianie fachowców, a nie partyjnych kolegów.

Nie można narażać mieszkańców Warszawy na uciążliwości związane z rozbudową prawie w samym centrum Warszawy lotniska, czy dróg szybkiego ruchu. Miastu potrzebne są takie drogi, ale muszą one być usytuowane poza osiedlami mieszkaniowymi. Dlatego też nie można dopuścić do tego, aby taka uciążliwa dla mieszkańców trasa powstała np. na Ursynowie.

Konieczna jest - przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących mieszkańców - współpraca z mieszkańcami, jako najlepszymi ekspertami znającymi swoje potrzeby i bolączki.
Dlatego moje hasło brzmi:
Dla Obywateli i wspólnie z Obywatelami dla przyjaznej Obywatelom Warszawy.

Jerzy Krzekotowski
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego