Stanowisko Jerzego Krzekotowskiego Kandydata na Prezydenta Warszawy w sprawie równouprawnienia kobiet

Z obywatelami i dla obywateli to moje hasło wyborcze.

Zdecydowana większość naszych obywateli w Warszawie to Kobiety, a więc program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE będzie realizowany dla kobiet i z kobietami.

Na listach naszego Komitetu mamy 80% kobiet liderów (na pierwszych miejscach list wyborczych).
Jako Prezydent Warszawy spowoduję, że co najmniej 50% stanowisk w urzędzie powierzone będzie Kobietom, aby miały one realny wpływ na podejmowane w urzędzie decyzje.

Mamy w gronie kandydatek do Rady Miasta Kobiety o wysokich kwalifikacjach, a jednocześnie zaangażowane i rozumiejące europejską strategię rozwoju miasta z obywatelami i dla obywateli.

Jako jedyny kandydat na Prezydenta Warszawy nie deklaruję pustych obietnic, ale już realizuję konkretne programy na rzecz kobiet m.in. jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Jednym z najtrudniejszych problemów kobiet działających w organizacjach pozarządowych jest to, że nie można skłonić do współpracy na ich rzecz mężczyzn.

Tymczasem udało się to nam osiągnąć w ramach kierowanego przeze mnie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Zapraszam wszystkie Warszawianki do współpracy dla obywateli i z obywatelami.

Jerzy Krzekotowski
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego