KONFERENCJA PRASOWA - 4 listopada 2006 r.

Kandydat na Prezydenta Warszawy
Jerzy Krzekotowski

zaprasza na

K o n f e r e c j ę p r a s o w ą

w dniu 4 listopada 2006 r. (sobota) godz. 12.00
w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17
w siedzibie Komitetu Wyborczego

Tematem wiodącym będzie:

Skutki Prywatyzacji Huty Warszawa - naruszenie praw pracowników Huty oraz Obywateli RP

Referuje: Tadeusz Gąsowski Prezes Stowarzyszenia Obrony Użytkowników Garaży
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego