RELACJA Z KONFERENCJII - 14 pażdziernika 2006 r.

Warszawa potrzebuje Prezydenta, który będzie rządził razem z obywatelami i dla obywateli
Spotkanie z Kandydatem na Prezydenta


W dniu 14.10.2006 r. odbyło się spotkanie z Jerzym Krzekotowskim - kandydatem na Prezydenta Warszawy z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE


W swoim wystąpieniu kandydat powiedział m.in.:

"Warszawa jest dynamicznie rozwijającą się europejską Metropolią. Potrzebujemy więc polityki Państwa, która pozwoli włączyć ludzi do tego procesu, a to jeszcze bardziej będzie służyło rozwojowi naszego miasta.
Wydarzenia, jakich jesteśmy świadkami wywołują zaniepokojenie obywateli. Dlatego my chcemy aktywnego uczestnictwa obywateli. Chciałbym, aby wszyscy ludzie mieli udział w gospodarczym rozwoju i sukcesie naszego miasta.

Dotychczasowa polityka nie jest w stanie tego osiągnąć.
Dlatego zdecydowałem się kandydować aby postawić do dyspozycji moje doświadczenia i umiejętności znane z wielu form mojej dotychczasowej aktywności, jako prawnika, czynnie uczestniczącego w tworzeniu i wdrażaniu w życie ważnych dla ludzi regulacji prawnych.

Przedstawiciele partii politycznych nie są w stanie pójść drogą, jakiej potrzebuje warszawska polityka miejska. Ja chcę innej polityki dla naszych mieszkańców i naszego miasta.
Do tego celu potrzebny jest nowy kandydat, który nie jest obciążony balastem dotychczasowej błędnej i złej polityki, kandydat, któremu można ufać.

Dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować.
Warszawa potrzebuje Prezydenta, który będzie rządził razem z obywatelami i dla obywateli."

W trakcie spotkania uczestnicy debaty i kandydaci na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców zwrócili się z apelem do przedstawicieli mediów, aby nie przytłaczali ich obrazami kłócących się w brzydkim stylu polityków i pokazywaniem tylko negatywnych przykładów. Równie, a może nawet bardziej potrzebne jest pokazywanie przykładów mogących ludzi zjednywać do naśladownictwa i zachęcać do aktywności, a takim przykładem – jak podkreśliło wielu dyskutantów jest spolegliwy, kompetentny i oddany ludziom mecenas Jerzy Krzekotowski.

Odczytano też list, jaki z okazji otwarcia kampanii skierował do Kandydata znany Europejski Ekspert dr Horst Riese
"Warszawa jest największą metropolią nowych państw członkowskich UE. Odgrywa ona dlatego ważną rolę w społeczności europejskiej. Miasto Warszawa znajduje się w fazie burzliwego rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy Warszawy widzą i przeżywają te zmiany.
Nie zawsze jednak są włączeni do aktywnego uczestnictwa w tych procesach.
Część obywateli jest wykluczonych z partycypacji w wynikach rozwoju gospodarczego.

Potrzebna jest zatem dobra polityka rozwoju miasta uwzględniająca udział mieszkańców. Uczestnictwo mieszkańców wzmacnia miasto, powoduje że identyfikujemy się z koncepcją rozwoju miasta i wzmacniamy sukces gospodarczy a jednocześnie niwelujemy społeczne napięcia.

Jerzy Krzekotowski ma bogate doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem miasta i funkcjonowaniem urzędów miejskich.

W świecie polityki jest on człowiekiem z zewnątrz.

To czyni kandydaturę Jerzego Krzekotowskiego na Prezydenta Warszawy szczególnie ważną dla wyborów.

Jest on bowiem kandydatem o wysokich kompetencjach a jednocześnie jest wolny od presji partyjnych sporów i uwikłań, a więc może służyć obywatelom i miastu.

Życzę Kandydatowi sukcesu.

Na zakończenie Adam Wronka podkreślił, że jako Pełnomocnikowi Wyborczemu Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE miło mu jest słyszeć, że tak wielu mieszkańców Warszawy mówi, teraz, gdy nasz Kandydat Jerzy Krzekotowski kandyduje na Prezydenta Warszawy będą wreszcie mieli na kogo głosować.
 
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego