KONFERENCJA PRASOWA - 31 października 2006 r.

Kandydat na Prezydenta Warszawy
Jerzy Krzekotowski

zaprasza na

K o n f e r e c j ę p r a s o w ą

w dniu 31 października 2006 r. (wtorek) godz. 14.00
w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17
w siedzibie Komitetu Wyborczego

Tematem wiodącym będzie:

Nowe wyzwania związane z finansowaniem mieszkalnictwa z Funduszy Europejskich – czy straty, jakie grożą Polsce i Polakom są do uniknięcia?

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego