RELACJA Z KONFERENCJII - 26 pażdziernika 2006 r.

Warszawa potrzebuje Prezydenta, który będzie rządził razem z obywatelami i dla obywateli
Spotkanie z Kandydatem na Prezydenta WarszawyW dniu 26.10.2006 r. odbyło się spotkanie z Jerzym Krzekotowskim - kandydatem na Prezydenta Warszawy z Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE. Wiodący temat spotkania to:

Nowatorski projekt zapobiegania przestępczości i agresji
Wsparcie i pomoc dla dzieci ulicy.


Konferencję poprowadził kandydat na Radnego Rady m. st. Warszawy Bogusław Dorenda, który na wstępie przypomniał kompetencje i obowiązki władzy samorządowej w tym zakresie.

Kandydat na Prezydenta Jerzy Krzekotowski podkreślił, że w programie wyborczym KWW Nasza Warszawa i Mazowsze problematyka zapobiegania agresji przestępczości zajmuje ważne miejsce, a wśród naszych kandydatów na radnych do Rady Miasta, Sejmiku Mazowieckiego i rad dzielnicowych znajdują się specjaliści i pasjonaci tego ważnego dla bezpieczeństwa obywateli zagadnienia.


Kandydat do Sejmiku Mazowieckiego, okręg nr 1 Wojciech Niżyński stwierdził, iż agresja i przestępczość to obecnie zjawiska niemal powszechne. Nie można jednak ulegać złudzeniom, że jedynie rozbudową aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz więziennictwa można te zjawiska znacznie ograniczyć.
Koszty takich działań są i będą ogromne. Samo utrzymanie więźnia kosztuje około 1800 zł.

Zamienić więc trzeba choć częściowo walkę i miecz na serce dla naszych dzieci ulicy. Tych wychowanków ulicy w samej Warszawie jest około 15 000. To tu często wykluwa się przestępczość i agresja.
Mówi się o nich że są to dzieci niczyje dzieci biedy i ofiary domowej przemocy w rodzinie.

Wzorem miast zachodnich Europy należy wprowadzić do pracy z dziećmi i młodzieżą wychowawców i pedagogów, tzw. wychowawców ulicznych ( streetworkerów). Należy w budżecie miasta przesunąć część środków przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeństwa na wyżej wspomniany cel.
To rozwiązanie tańsze i bardziej humanitarne niż karanie późniejszych przestępców.


Przedstawicielka Fundacji DAMY RADĘ zgłosiła pełna gotowość wsparcia merytorycznego dla realizacji tego projektu, gdyż z jej doświadczeń wynika, że konieczne jest przerwanie wielopokoleniowego łańcucha dziedziczonej niejako przestępczości w rodzinach patologicznych.
Pomoc i wsparcie władz miasta dla organizacji pozarządowych zajmujących się tym trudnym problemem jest znikome.
Problemem jest brak wrażliwości i zrozumienia ze strony kolejnych władz Warszawy oraz radnych.

Dlatego teraz w kampanii wyborczej konieczne jest spowodowanie zmiany świadomości i skłonienie przyszłych radnych do tego, aby pochylili się nad losem dzieci ulicy i podjęli odpowiednie programy naprawcze.

Tylko kandydat na Prezydenta Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze Jerzy Krzekotowski dostrzegł i umieścił w swoim programie tę ważną i wręcz tragiczną sytuację tysięcy warszawskich dzieci i ich rodzin, jak również rolę i znaczenie organizacji pozarządowych działających na tym polu.

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego