KONFERENCJA PRASOWA - 2 listopada 2006 r.

Kandydat na Prezydenta Warszawy
Jerzy Krzekotowski
oraz
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja DAMY RADĘ i Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
zapraszają na

K o n f e r e c j ę   p r a s o w ą

w dniu 2 listopada 2006 r. (czwartek) godz. 15.00

w Warszawie, ul. Gombrowicza 17

Tematem wiodącym będzie:

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi


Zaproszeni wszyscy kandydaci na Prezydenta Warszawy

Jerzy Krzekotowski Kandydat na Prezydenta Warszawy z Komitetu Wyborczego Nasza Warszawa i Mazowsze na konferencji prasowej w dniu 2.XI.2006 r. na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego