TEKST SPOTU RADIOWEGO

Warszawa potrzebuje Prezydenta, który będzie rządził razem z obywatelami i dla obywateli
Spotkanie z Kandydatem na Prezydenta


Wypowiedź kandydata na Prezydenta Warszawy Jerzego Krzekotowskiego dniu 26.10.2006 r.

"Warszawa jest dynamicznie rozwijającą się europejską Metropolią. Potrzebujemy więc polityki, która pozwoli włączyć mieszkańców do tego procesu, a to jeszcze bardziej będzie służyło rozwojowi naszego miasta.
Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, wywołują zaniepokojenie obywateli. Dlatego my w Komitecie Wyborczym NASZA WARSZAWA i MAZOWSZE chcemy ich uczestnictwa. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy Warszawy mieli udział w gospodarczym rozwoju i sukcesie naszego miasta.

Dotychczasowa polityka nie zapewniła im tego.
Dlatego zdecydowałem się kandydować, aby postawić do dyspozycji wyborców moje doświadczenia i umiejętności znane z wielu form mojej dotychczasowej aktywności, jako prawnika, uczestniczącego od wielu lat w tworzeniu i wdrażaniu w życie ważnych dla obywateli regulacji prawnych.

Przedstawiciele partii politycznych nie są w stanie pójść drogą, jakiej potrzebuje warszawska polityka miejska. Ja chcę innej polityki dla naszych mieszkańców i naszego miasta.
Zadanie to może zrealizować tylko nowy kandydat nie obciążony balastem błędnej i złej polityki, kandydat, któremu można ufać.

Dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować.
Warszawa potrzebuje Prezydenta, który będzie zarządzał miastem wspólnie z obywatelami i dla obywateli."


Wypowiedź Danuty Piontek Kandydatki do Rady m. st. Warszawy

"Warszawa jest największą metropolią nowych państw członkowskich UE. Odgrywa ona dlatego ważną rolę w społeczności europejskiej. Miasto Warszawa znajduje się w fazie burzliwego rozwoju gospodarczego. Jej mieszkańcy widzą i przeżywają te zmiany.
Nie zawsze jednak są włączeni do uczestnictwa w tych procesach.
Część obywateli jest wykluczona z partycypowania w wynikach rozwoju gospodarczego.

Potrzebna jest zatem dobra polityka rozwoju miasta uwzględniająca większy niż dotąd, znaczący udział mieszkańców. Ich uczestnictwo wzmacnia miasto, przyczynia się do sukcesu gospodarczego, sprzyja identyfikacji z koncepcją jego rozwoju, a jednocześnie niweluje społeczne napięcia.

Tym nowym wyzwaniom sprosta Jerzy Krzekotowski, który ma bogate doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem miasta i funkcjonowaniem jego urzędu.
W świecie polityki jest on człowiekiem z zewnątrz, niezależnym.
To kandydat o wysokich kompetencjach a jednocześnie wolny od presji partyjnych sporów i uwikłań, a więc może służyć obywatelom i miastu.
To czyni kandydaturę Jerzego Krzekotowskiego na Prezydenta Warszawy szczególnie ważną dla wyborców.

Życzę Kandydatowi sukcesu.


Wypowiedź Wojciecha Baczyńskiego Kandydata na Radnego Rady Miasta Warszawy

Samorząd terytorialny powinien lepiej współpracować z samorządem spółdzielczym. Polskie spółdzielnie są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną częścią zasobów mieszkaniowych, troszcząc się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych.

Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są uznawane jednak przez polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony.

Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości. Spółdzielnie traktowane są jako relikt socjalizmu. Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna oraz nie może ona być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast.
Pojawiają się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni.

Spółdzielnie i ich członkowie stanowią dotąd niedostatecznie wykorzystany potencjał. Dlatego w kampanii wyborczej trzeba nagłośnić problemy spółdzielczości i zwracać się do kandydatów na radnych a zwłaszcza kandydatów na Prezydenta Warszawy o zajęcia stanowiska. Postulaty spółdzielni mogą i powinny znaleźć się w orbicie pracy nowego samorządu.
Konieczne jest wzmocnienie pozycji spółdzielczości i spółdzielców, aby stali się gospodarczym partnerem dla administracji samorządowej i dzięki temu uczestniczyli w programach finansowanych z funduszy europejskich. Apelujemy do wszystkich spółdzielni i spółdzielców o przyłączenie się do tej inicjatywy. Przedmiotem debaty mogą być takie tematy jak:
  • Spółdzielnie jako podmioty gospodarcze, ich status, współpracownicy, ich inwestycje i wysokość płatności podatkowych.
  • Spółdzielnie jako instrument rewitalizacji osiedli mieszkaniowych.
  • Udział spółdzielni w realizacji polskiej polityki mieszkaniowej, zapewniającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
  • Spółdzielnie, jako miejsca pracy dla rzemieślników i pracowników budowlanych
  • Spółdzielnie, jako instrument komunikacji społecznej
  • Spółdzielnie jako instrument polityki zapewniającej bezpieczeństwo rencistom i ludziom w wieku emerytalnym
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego